Utilisem cookies pròpies i de tercers per a oferir-te un millor servici. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu us. Pots obtindre més informació en la nostra política de cookies.  Leer la política de cookies
icono casita
Condicions Legals


CONDICIONS D'ÚS I DE CONTRACTACIÓ DE MANANTIAL DE IDEAS S.L.


INFOTICKETIG - INFOTACTILE - SACATUENTRADA - TENEMOSPLAN


1. INFORMACIÓ GENERALLes presents condicions d'ús (les "Condicions d'Ús") regulen l'accés i la utilització de l'App mòbil de INFOTICKETIG (la "App") i del lloc web, allotjat sota el nom de domini www.sacatuentrada.es i / o www.tenemosplan.com (el "Lloc web") i sota qualsevol dels subdominis o pàgines web en depenen, com a l'aplicació en dispositius tàctils situats a hotels, oficines de turisme, hotels, en el propi carrer, etc .. (Els "Tòtem"). L'App, el Lloc Web i els Tòtem són (els "Punts de Venda"), diferents dispositius digitals on es pot adquirir les entrades. Així com els continguts i serveis que el titular del lloc web posa a disposició dels seus usuaris (els "Usuaris") i estableixen juntament amb la Política de Privadesa i de Cookies, relatives a la gestió de dades de caràcter personal dels usuaris, els termes i condicions pels quals es regeix el Lloc Web l'App i els tòtem (els "termes i condicions").


En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'exposen les dades identificatives del titular dels Punts de Venda.


MANANTIAL DE IDEAS, S.L. és una societat mercantil el domicili social es troba a Calahorra, carrer Bretón dels Ferrers, nombre 2, baix local 6 (26500), la Rioja proveïda de C.I.F. B-26.450.932. El correu electrònic de contacte és: info@infotactile.com Els números de telèfon de contacte són: +34 912.302.200 - +34 610.649.410

El acceso a los Puntos de Venta o su uso por el Usuario implica necesariamente, y sin reservas, el conocimiento y aceptación de los Términos y Condiciones. Por tanto, se recomienda que el Usuario los lea detenidamente cada vez que quiera acceder a los Puntos de Venta.


MANANTIAL DE IDEAS, S.L. Ha creat en el Lloc Web un sistema de ticketing que és una eina d'organització d'esdeveniments i compravenda d'entrades a través de la qual ofereix als seus Usuaris al "Servei d'Organització d'Esdeveniments" i el "Servei de Compra d'entrades".


Mitjançant la prestació del Servei d'Organització d'Esdeveniments i el Servei d'Compra d'Entrades, MANANTIAL DE IDEAS, S.L. actua únicament com a intermediari en la compravenda d'entrades entre els usuaris, quedant al marge de la relació contractual que estableixen els Usuaris entre si. A aquests efectes, MANANTIAL DE IDEAS, S.L. ofereix un servei per facilitar als organitzadors d'esdeveniment i al públic en general un canal d'adquisició d'aquestes entrades, però en cap moment actua en qualitat d'entitat organitzadora o promotora de l'esdeveniment o espectacle.


El Servei d'Organització d'Esdeveniments, el Servei de Compra d'entrades seran denominats conjuntament com els "Serveis".


Per poder utilitzar els Serveis oferts als Punts de Venda, és condició necessària que els Usuaris siguin majors d'edat, de manera que, amb l'acceptació dels següents termes i condicions, l'Usuari manifesta que és major d'edat, així com que disposa de la capacitat necessària per contractar els Serveis oferts als Punts de Venda.


En relació a l'anterior l'Usuari serà, en tot cas, responsable de l'exactitud i veracitat de les dades proporcionades a MANANTIAL DE IDEAS, S.L. mitjançant el formulari de registre i processos per servei.


Aquells Usuaris menors d'edat que estiguin interessats en contractar els Serveis requeriran l'autorització de prèvia dels seus pares o tutors legals. 

2. SERVEI D'ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS


2.1. Descripció


MANANTIAL DE IDEAS, S.L. posa a disposició dels seus Usuaris un servei d'organització d'esdeveniments perquè els Usuaris que ho desitgin (els "Organitzadors") puguin, d'una forma ràpida i senzilla, organitzar i promocionar els seus propis esdeveniments en els Punts de Venda (els "Esdeveniments" ) així com vendre entrades a altres Usuaris (els "Compradors") dels Esdeveniments que organitzin i publiquin. Els Organitzadors podran accedir a la informació derivada de les vendes través de microsites creats a aquest efecte en el lloc web (els "Microsites d'Organitzadors"). MANANTIAL DE IDEAS, SL, únicament, actua com a intermediari en la compravenda d'entrades dels Esdeveniments entre els Organitzadors i els Compradors gestionant en nom i per compte dels Organitzadors la distribució d'entrades, de manera que en cap moment actua com a Organitzador dels esdeveniments ni participa en cap aspecte organitzatiu dels mateixos. MANANTIAL DE IDEAS, S.L. Concedeix als Organitzadors una llicència temporal d'ús del Microsite de Organitzador, pactada en contracte entre l'Organitzador i MANANTIAL DE IDEAS S.L. pel que, en cap cas, té lloc la cessió o transferència al organitzador per part de MANANTIAL DE IDEAS S.L. de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial associats els Punts de Venda O Microsite de Organitzador.


2.2. Com crear Esdeveniments?


Els usuaris que vulguin crear un Esdeveniment hauran de ser registrats prèviament com Organitzadors, per al que hauran de seguir les instruccions indicades pels nostres operadors, haurà d'enviar un correu electrònic a entradas@infotactile.com amb les dades fiscals, un cop donat d'alta rebrà un correu electrònic amb instruccions d'accés i contrasenyes per accedir al lloc web, les dades fiscals seran tractades d'acord amb la Política de Privacitat i de galetes de MANANTIAL DE IDEAS SL, per a això es signés un contracte amb els termes i condicions econòmiques i condicions de privacitat de les dades de Registre de Organitzador. Rebrà un correu electrònic amb les dades d'accés a (la "Compte de Organitzador") i del Microsite de Organizador.La responsabilitat de custòdia i seguretat del nom de Organitzador i de la contrasenya que li hagi estat assignada indicat en el correu electrònic d'alta de Organitzador, serà l'Organitzador, de manera que assumirà la responsabilitat de totes les actuacions que es realitzin en el Lloc Web en virtut del seu Compte de Organizador.Activado el Microsite Organitzador, els Organitzadors podran donar d'alta fàcilment els seus propis Esdeveniments que gestionaran a través d'un panell de control habilitat per als seus Esdeveniments mitjançant el qual podran editar tota la informació relativa a aquest (localització, data, preu de les entrades, forma de pagament, punts de venda, aparells de venda, quota, bloquejos, etc. ), promocionar-lo i controlar la venda d'entrades a altres Usuaris.


2.3. Obligacions


Per a la correcta prestació del Servei d'Organització d'Esdeveniments, MANANTIAL DE IDEAS S.L. s'obliga enfront dels Organitzadors a:
Mantenir en tot moment habilitat el Microsite Organitzador perquè aquest pugui promocionar els seus Esdeveniments eficientment i perquè les entrades estiguin disponibles per a la venda en el dels Punts de Venda en qualsevol moment;

Comunicar a l'Organitzador tota la informació de què disposi sobre operacions de venda d'entrades dels seus Esdeveniments i estadístiques d'accés dels Usuaris als seus punts de venda, les quals quedaran subjectes a la més absoluta confidencialitat;

Mostra de forma exacta i veraç en els Punts de Venda la informació de cada esdeveniment creat i publicat a través del Microsite de Organitzador;

Portar una comptabilitat independent dels actes o operacions relatius a cada Organitzador;

Gestionar el cobrament de les entrades dels Esdeveniments i abonar a l'organitzador la quantia que correspongui per les entrades venudes, d'acord amb l'apartat relatiu al Cost del Servei d'Organització d'Esdeveniments i amb les condicions particulars que, si escau, s'hagin acordat entre MANANTIAL DE IDEAS SL i l'Organitzador.

Per la seva banda, a fi a una correcta utilització del Servei d'Organització d'Esdeveniments, l'Organitzador s'obliga enfront de MANANTIAL DE IDEAS S.L. a:


I Facilitar a MANANTIAL DE IDEAS S.L. tota la informació necessària per a la correcta prestació del Servei d'Organització d'Esdeveniments i, especialment, mantenir actualitzada la seva compte de Organitzador en tot moment rectificant, si cal, les seves dades personals, bancàries o qualsevol altre.

II -Retirar de forma immediata l'Esdeveniment dels Punts de Venda quan prevegi que el mateix serà cancel·lat o suspès i respondre per les entrades que ja haguessin estat venudes, d'acord amb la política de canvis i devolucions (la "Política de Canvis i devolucions") així com en la normativa aplicable. Responder davant de qualsevol classe de reclamacions de tercers com a conseqüència de la venda d'entrades d'algun dels Esdeveniments que s'hagi publicat en els Punts de venda.

III -Informar MANANTIAL DE IDEAS S.L. immediatament i aplicar els canvis que procedeixin en el Microsite Organitzador en cas d'ajornament d'algun seva Esdeveniments, canvi en les condicions o circumstàncies de venda, compra, accés, lloc de la seva celebració i altres vicissituds que puguin sorgir. Respecte dels Compradors que ja hagueren adquirit la seva entrada, l'Organitzador té l'obligació d'informar-se directament sobre aquests extrems.

IV -Satisfer el Cost del Servei d'Organització d'Esdeveniments.

V Permetre a MANANTIAL DE IDEAS S.L. el processament i gestió de cobrament per la venda d'entrades. (es pot definir diversos tipus de processament de pagament, indicats en contracte particular)

VI -En el seu cas, abonar les despeses derivades de l'enviament d'entrades i logística.

VII Comptar amb els drets de propietat intel·lectual i industrial, drets d'imatge, així com qualssevol llicències requerides per la normativa aplicable respecte dels Esdeveniments i continguts publicats al Microsite de l'Organitzador.

VIII Comptar amb totes les autoritzacions administratives necessàries en vigor i haver realitzat les notificacions oportunes per a l'exercici de la seva activitat, amb obligació de exhibírselas a MANANTIAL DE IDEAS S.L. sempre que aquesta li ho sol·liciti.

IX -No utilitzar els logotips o signes distintius que identifiquin les marques propietat de MANANTIAL DE IDEAS S.L., en qualssevol suports de difusió ubicats a la via pública sense l'expressa autorització per escrit de MANANTIAL DE IDEAS S.L.

X -No revendre entrades.

XI -No incloure esdeveniments que vagin contra la moral, l'ordre públic o siguin discriminatoris.

XII -Satisfer el cost del servei d'organització d'esdeveniments, tal com aquest terme es defineix en el contracte signat per les parts.


2.4. Obligacions de l'Organitzador en matèria de protecció de dades


L'Organitzador, mitjançant l'acceptació dels Termes i Condicions, s'obliga a complir amb la Política de Privacitat de MANANTIAL DE IDEAS S.L. i, en qualsevol cas, a no utilitzar les dades per a finalitats diferents de les establertes en el present apartat. En aquest sentit, l'Organitzador manifesta i garanteix, mitjançant l'acceptació dels presents Termes i Condicions, que coneix i compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i complirà les obligacions previstes en ella. En aquest sentit:


    1. Respecte de les dades que li hagin estat cedits, previ consentiment específic i exprés de l'Usuari, i respecte dels quals actuï en qualitat de Responsable del Tractament, únicament els utilitzarà per enviar comunicacions comercials de futurs esdeveniments o espectacles organitzats per ell.
   2. En relació amb les dades a les que tingui accés i respecte dels quals actua com a Encarregat del Tractament, únicament i exclusivament els tractarà per a la correcta prestació del Servei de Venda d'Entrades i per donar compliment als presents Termes i Condicions. En aquest sentit i tal i com exigeix ​​la normativa de protecció de dades, l'Organitzador, en la seva condició d'Encarregat del Tractament, es compromet durant la vigència del Contracte a:

§ Tractar aquestes dades seguint en tot moment les instruccions documentades de MANANTIAL DE IDEAS S.L. amb la finalitat exclusiva de realitzar les comunicacions que fossin necessàries;

§ Garantir que les persones autoritzades per tractar les dades personals es comprometen a respectar la confidencialitat dels mateixos;

§ Prendre les mesures que siguin necessàries a fi de garantir la seguretat de les dades a les quals tingui accés;

§ No recórrer a un altre encarregat sense l'expressa autorització prèvia i per escrit per part de MANANTIAL DE IDEAS S.L. En cas que l'Organitzador, en la seva condició d'Encarregat del Tractament, recorri a un altre encarregat per dur a terme determinades activitats de tractament per compte de MANANTIAL DE IDEAS SL, s'imposaran al sub-encarregat, mitjançant un contracte, les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en el present apartat i, en particular, la prestació de garanties suficients sobre l'aplicació de mesures tècniques i organitzatives apropiades de manera que el tractament sigui conforme als presents Termes i Condicions;

§ Assistir a MANANTIAL DE IDEAS SL, tenint en compte la naturalesa del tractament, a través de mesures tècniques i organitzatives apropiades, sempre que sigui possible, perquè aquesta pugui complir amb l'obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici de els drets dels interessats;

§ Ajudar a MANANTIAL DE IDEAS S.L. a garantir el compliment de les obligacions relatives a assegurar la seguretat de les dades, notificar a l'AEPD en cas de violacions de seguretat, així com comunicar les mateixes als interessats;

§ No comunicar aquestes dades a cap tercer, sense l'autorització de MANANTIAL DE IDEAS S.L., ni tan sols per a la conservació d'aquests;

§ Adoptar, implantar i complir, en els termes que preveu la normativa vigent i les seves normes de desenvolupament, les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb el nivell de seguretat que correspongui, en atenció a la naturalesa de les dades personals objecte d'accés o tractament;

§ Finalitzada la prestació dels serveis objecte del present contracte, el ORGANITZADOR es compromet a destruir totes les dades de caràcter personal rebudes per MANANTIAL DE IDEAS SL, així com els suports o documents que incloguin dades de caràcter personal, i Posar a disposició de MANANTIAL D'IDEAS SL tota la informació necessària per acreditar el compliment de les obligacions establertes en el present apartat, així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories per part de MANANTIAL DE IDEAS S.L.


2.5. Condicions econòmiques


El cost del servei d'organització d'esdeveniments que presta MANANTIAL DE IDEAS S.L. es determina de forma privada i per contracte amb cada ORGANITZADOR. I pot ser una o més d'aquestes formes:

1.Pago per ús del programari, en el qual el ORGANITZADOR paga a MANANTIAL DE IDEAS S.L. una quantitat fixada en la qual entren uns serveis que es detallen en contracte privat


2.Gasto de gestió, és quan l'usuari paga un percentatge del valor de l'entrada o una quantitat fixa, afegit al cost de l'entrada, sempre s'indiqués en el preu ja inclòs i es desglossarà en l'entrada i tiquet de compra. aquest valor el marca sempre el ORGANITZADOR.


3.Comissió, en els casos que l'organitzador no vulgui carregar despeses de gestió als usuaris, pot optar per pagar en un acord de comissió, que serà el valor d'un percentatge de les entrades venudes.


En el cas que l'esdeveniment es cancel·li i MANANTIAL DE IDEAS S.L. hagi d'abonar als Usuaris el Preu de les entrades, l'Organitzador haurà d'abonar a MANANTIAL DE IDEAS S.L. el Cost del Servei d'Organització d'Esdeveniments


2.6. Termini i condicions de cobrament del Servei d'Organització d'Esdeveniments


Els terminis i formes de liquidació seran contemplats en contracte privat entre l'ORGANITZADOR I MANANTIAL DE IDEAS S.L.


2.7. Explotació d'espais publicitaris


MANANTIAL DE IDEAS S.L. es reserva el dret d'explotar comercialment per a cada Esdeveniment i de forma exclusiva, els espais publicitaris disponibles a les entrades i els Punts de Venda. Si no queda expressament indicat el contrari en contracte privat.


2.9. Seguretat i prevenció contra el frau


 Qualsevol indici de frau, falsificació de dades, falsedat en les operacions o suplantació d'identitat serà posat en coneixement dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat. MANANTIAL DE IDEAS S.L. es compromet a col·laborar amb els Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, així com qualsevol altra autoritat competent, per a la persecució i sanció de conductes delictives. L'Organitzador consent expressament al fet que en aquests casos es facilitin de forma immediata i directa totes les seves dades de caràcter personal i de contacte a les autoritats competents perquè la conducta sigui perseguida i sancionada en el menor temps possible. L'Organitzador declara conèixer aquest extrem i acceptar expressament. MANANTIAL DE IDEAS S.L. es reserva el dret a retenir els pagaments durant els seixanta (60) dies següents al de finalització de l'Esdeveniment en el cas que es tinguin indicis fundats de comissió d'il·lícits, conductes il·legals o fraudulentes. Es consideren indicis de frau o de conductes il·legals, entre altres, els següents:

   1. Cancel·lació de l'esdeveniment per raons injustificades;
   2. Falsedat en les dades de contacte;
   3. Promoció d'esdeveniments falsos, il·legals, immorals, extremistes, pornogràfics o violents; i
   4. Revenda d'entrades.

3. SERVEI DE COMPRA D'ENTRADES


3.1. Descripció


MANANTIAL DE IDEAS S.L. posa a disposició dels seus Usuaris un servei de Compra d'entrades a través del qual els Compradors poden adquirir, de forma ràpida i senzilla a través de diferents mitjans, entrades per als Esdeveniments.


MANANTIAL DE IDEAS SL, únicament, actua com a intermediari entre els Organitzadors i els Compradors en la compravenda d'entrades dels Esdeveniments, gestionant en nom i per compte dels Organitzadors la distribució d'entrades, de manera que en cap moment actua com a Organitzador dels esdeveniments ni participa en cap aspecte organitzatiu d'aquests esdeveniments.


3.2. Com comprar entrades?


Per comprar entrades dels Esdeveniments disponibles en els Punts de Venda cal seguir els següents passos:

   1. Seleccionar l'Esdeveniment al qual el comprador desitja assistir;
   2. Un cop revisada la informació de l'Esdeveniment publicada pel Organitzador del mateix, escollir el nombre d'entrades del Esdeveniment que es vulguin comprar i seleccionar "Continuar";
    3. Emplenar el formulari de registre introduint el nom i cognoms, correu electrònic i contrasenya del comprador (el "Formulari de Registre de comprador"), acceptar de manera expressa l'ús de les seves dades personals per a les finalitats sol·licitades, així com els Termes i Condicions de MANANTIAL DE IDEAS SL que incorporen la Política de Privadesa i seleccionar "Continuar". L'Usuari serà l'únic responsable de seleccionar una contrasenya amb un nivell de seguretat adequat. A aquest efecte, es recomana a l'Usuari que no seleccioni com a contrasenya de combinacions evidents que permetin la seva fàcil desxifrat per un tercer. L'Usuari serà responsable de custodiar i guardar secret en relació amb la contrasenya, no havent de facilitar la mateixa a cap tercer. En el cas que sospiti que la contrasenya ha estat coneguda per algun tercer, haurà de procedir amb caràcter immediat a modificar la mateixa;
   4. Introduir les dades del mitjà de pagament (mitjançant el qual es vol abonar el Preu de la / es entrada / es i seleccionar "Comprar Entrades". En aquest moment el comprador confirma que les dades de pagament introduïdes són correctes i veraces i accepta que MANANTIAL DE IDEAS SL carregui el Preu de la / es entrada / es;
    5. A continuació, MANANTIAL DE IDEAS S.L. enviarà un correu electrònic al comprador al compte que aquest hagi indicat en el formulari de Nou compte confirmant la compra de la / es entrada / es (la "Confirmació de Compra"). És possible que la Confirmació de Compra no es rebi a la "Safata d'entrada", ja que alguns serveis d'Internet ho detecten com a spam, de manera que MANANTIAL DE IDEAS S.L. recomana al comprador que revisi en tot cas el "Correu brossa"; i
   6. Un cop rebuda la Confirmació de compra, el comprador podrà descarregar i imprimir el seu / es entrada / es, on s'indicarà la informació relativa a l'esdeveniment (data, horari, lloc de celebració, etc.)

3.3. Com accedir al Esdeveniment?


El comprador podrà accedir a l'Esdeveniment lliurant l'entrada impresa en l'accés de l'Esdeveniment on validaran l'entrada amb un llistat o amb un dispositiu electrònic que escaneja un codi únic inserit a l'entrada. Encara s'imprimeixin diverses còpies de l'entrada, només es considerarà vàlida la primera entrada presentada en l'accés. Per tant, no es permetrà l'accés al recinte, en cap cas, als qui posteriorment intentin accedir amb la mateixa entrada.


L'accés al recinte on se celebri l'esdeveniment està subjecte a les polítiques d'accés i sortida establertes per l'Organitzador i / o pel propietari del recinte on se celebri l'esdeveniment, si escau.


3.4. Subscripció d'assegurança de cancel·lació d'esdeveniments


Els Usuaris durant el procés de compra d'entrades tindran la possibilitat de contractar una assegurança de cancel·lació d'esdeveniments. Aquesta contractació quedarà subjecta a les condicions de contractació de l'assegurança, les quals seran posades a disposició de l'Usuari amb caràcter previ a la subscripció de l'assegurança.

3.5. DescripciónCondiciones del Servei de Venda d'Entrades


    1. La / es entrada / es s'emeten d'acord amb les normes i regulacions del recinte i de l'Organitzador de l'esdeveniment les quals estaran a disposició del comprador a la taquilla del recinte. La infracció de qualsevol d'aquestes normes i regulacions, o qualsevol altre acte que pugui provocar dany, perjudici o greuge, donarà dret a l'organitzador de l'esdeveniment a expulsar al comprador del recinte;
    2. La revenda il · legal d'una entrada o l'intent de revenda il·legal constitueix causa suficient per a la confiscació o cancel·lació d'aquesta entrada sense dret a reemborsament ni qualsevol altre tipus de compensació;
    3. Una entrada no es pot utilitzar per a fins publicitaris, comercials, promocionals, de jocs, concursos o apostes, sense autorització prèvia, expressa i fefaent del Organitzador i de MANANTIAL DE IDEAS S.L .;
    4. El Esdeveniment podrà ser gravat per a fins comercials i / o promocionals, de manera que els Compradors atorguen el seu consentiment mitjançant l'accés al Esdeveniment perquè la seva imatge pugui ser gravada i reproduïda posteriorment amb els esmentats fins com a part del públic;
    5. MANANTIAL DE IDEAS S.L. no participa en l'organització dels Esdeveniments, pel que no gestiona i no és responsable d'aspectes com ara condicions de visibilitat, qualitat acústica, comoditat del local, accessibilitat, polítiques d'accés i sortida del recinte etc., els quals competeixen exclusivament al Organitzador;
    6. L'Organitzador es reserva el dret d'admissió al Esdeveniment;
    7. L'Organitzador està legalment autoritzat a efectuar les revisions i registres pertinents per verificar que es compleixen les condicions de seguretat dins del recinte on se celebri l'esdeveniment;
   8. Qualsevol entrada arrugada, trencada o que presenti indicis de falsificació autoritzarà a l'Organitzador a privar al seu portador de l'accés al Esdeveniment;
   9. Ni MANANTIAL DE IDEAS S.L. ni l'Organitzador de l'esdeveniment es fan responsables de la pèrdua o del robatori de l'entrada;
  10. MANANTIAL DE IDEAS S.L. podrà analitzar i avaluar el possible frau de la compra d'entrades, gestionant el "charge back" o retrocés de pagament als Compradors de les entrades si procedís, informant a l'Organitzador de l'esdeveniment de les actuacions pertinents; i
  11. MANANTIAL DE IDEAS S.L. podrà comunicar a l'Organitzador la informació de què disposi sobre operacions de venda d'entrades dels seus Esdeveniments i estadístiques d'accés dels Usuaris a la seva Microsite de Organitzador, les quals quedaran subjectes a la més absoluta confidencialitat.


4. POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS


4.1. Aspectes generals


    1. No s'admetran canvis o devolucions de les entrades, excepte en cas de cancel·lació o suspensió de l'Esdeveniment. Excepte el casos establerts anteriorment, l'Usuari no podrà exercitar el dret de desistiment ni de resolució, d'acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d'ordenació del comerç minorista.
   2.  La impossibilitat d'assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d'un error en realitzar la compra de la / es entrada / es (per haver introduït incorrectament el correu electrònic en el procés de compra, per exemple) no són motius que en permetin la devolució ;
   3.  D'acord amb la normativa vigent en matèria de consum i d'ordenació del comerç minorista, el comprador no pot exercir el dret de desistiment ni de resolució ja que el subministrament de serveis relacionats amb activitats d'esplai està exceptuat d'aquest dret;
   4.  En cas de suspensió de l'Esdeveniment un cop transcorregut més de la meitat del mateix, el comprador no tindrà dret al reemborsament del Preu de l'entrada;
   5.  Les males condicions climatològiques no donen dret a devolució de l'entrada o del Preu de la mateixa;
   6.  Davant de qualsevol cancel·lació o canvi que es produeixi en un esdeveniment, MANANTIAL DE IDEAS S.L. es compromet a (I) publicar-ho al lloc web i en l'App a la secció de l'Esdeveniment pel que fa l'Organitzador li hagi informat, i (II) enviar un correu electrònic a l'comprador a l'adreça que hagi indicat en el formulari de Nou compte informant sobre la cancel·lació o canvi;


4.2. Canvis i devolucions


    1. Només s'admetran canvis i devolucions en cas de cancel·lació de l'esdeveniment, o en cas que l'esdeveniment sigui suspès dins el termini establert per l'Organitzador;
    2. Les cancel·lacions d'Esdeveniments o canvis que es produeixin amb posterioritat a la recepció per part del comprador de la Confirmació de Compra de la / es entrada / es, com ara canvi de data, local, artistes, competeixen únicament i exclusivament a l'Organitzador, per la qual que MANANTIAL DE IDEAS SL, com a distribuïdor de les entrades, únicament i exclusivament podrà procedir a la cancel·lació de les entrades i, per tant, a la devolució del Preu quan rebi ordre expressa de l'Organitzador de l'esdeveniment;
    3. En el cas que l'Organitzador decideixi procedir a la devolució del Preu, aquest serà reemborsat per MANANTIAL DE IDEAS S.L. en el mateix mitjà de pagament utilitzat per a la compra, dins el termini de quinze (15) dies hàbils des de la data de la comunicació pública de la cancel·lació de l'Esdeveniment;

5. RESPONSABILITAT


MANANTIAL DE IDEAS S.L. únicament actua com a intermediari entre els Organitzadors i els Compradors en la compravenda d'entrades dels Esdeveniments, gestionant en nom i per compte dels Organitzadors la distribució d'entrades, de manera que:


   1. No assumirà cap responsabilitat en el cas que l'Esdeveniment finalment no arribi a celebrar-se, havent de dirigir la reclamació oportuna a l'Organitzador de l'esmentat Esdeveniment qui, mitjançant l'acceptació dels Termes i Condicions, eximeix MANANTIAL DE IDEAS S.L. de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se com a conseqüència de la cancel·lació;
    2. En el cas que la compra d'entrades d'algun Esdeveniment es faci a través de la passarel·la de pagament de l'Organitzador o que els diners de l'entrada ia aquest en poder de l'ORGANITZADOR per tant, l'import de l'entrada s'aboni en el compte bancari l'Organitzador, MANANTIAL DE IDEAS SL no assumirà cap responsabilitat derivada de qualsevol reclamació que rebi per part dels Compradors en relació amb la devolució de l'import de l'entrada;
   3. No es responsabilitza dels termes en què finalment es dugui a terme l'Esdeveniment. Les reclamacions relatives a la qualitat, a la manera en què es desenvolupa l'Esdeveniment o a qualsevol aspecte organitzatiu de la mateixa haurà de dirigir, únicament, a l'organitzador de l'esdeveniment;
   4. MANANTIAL DE IDEAS S.L. quedarà exonerat de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de la inclusió no autoritzada per part de l'Organitzador dels signes distintius o noms de domini titularitat de MANANTIAL DE IDEAS S.L. o qualssevol reproduccions o mencions que incloguin la denominació de les marques de MANANTIAL DE IDEAS S.L. en qualsevol tipus de suport que pugui exhibir-se en espais públics no autoritzats;
   5. El lloc web o l'App poden patir caigudes o fallades tècniques o col·lapses per la qual cosa MANANTIAL DE IDEAS S.L. garanteix que farà tots els esforços per arreglar aquestes incidències en el menor temps possible, tot i que, de conformitat amb el que estableix l'apartat 8 dels Termes i Condicions, declina qualsevol responsabilitat referent a això;
  6. Per a aquells Esdeveniments que es considerin massius, és a dir, en els quals es prevegi una gran afluència de compra d'entrades, MANANTIAL DE IDEAS S.L. es reserva el dret a establir cues virtuals a l'efecte de no col·lapsar els Punts de Venda


6. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB, L'APP i TOTEM (ELS PUNTS DE VENDA)


L'Usuari reconeix i accepta que usa els Punts de Venda en tot moment sota el seu risc i responsabilitat, de manera que MANANTIAL DE IDEAS S.L. no es responsabilitza del mal ús, ús indegut o ús contrari a les presents Condicions que pugui realitzar dels mateixos.


En conseqüència, els Usuaris seran enterament responsables del correcte ús dels Punts de Venda amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, la moral, els bons costums i l'ordre públic, i amb el compromís d'observar diligentment qualsevol instrucció addicional que pugui ser-los impartida per MANANTIAL DE IDEAS SL


Els Usuaris s'abstindran d'usar els serveis i continguts dels Punts de Venda amb fins o efectes il·lícits o fraudulents i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar el funcionament de els Punts de Venda, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi dels Punts de venda a altres Usuaris. L'Usuari serà responsable dels danys i perjudicis que s'originin a MANANTIAL DE IDEAS S.L. com a conseqüència de la mala utilització dels Punts de Venda o del seu ús incomplint els Termes i Condicions.


MANANTIAL DE IDEAS S.L. no pot garantir, de forma absoluta, que els serveis, prestacions i funcions de la seva Punts de Venda es trobin disponibles en qualsevol moment i lloc, ni que el programari i maquinari utilitzats estiguin completament lliures d'errors. De la mateixa manera, MANANTIAL DE IDEAS S.L. no pot garantir una transmissió de dades lliure d'errors, a través de tercers, especialment la transmissió a través de xarxes de telecomunicació i proveïdors d'Internet. En conseqüència, MANANTIAL DE IDEAS S.L. declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de l'anterior.


En particular, MANANTIAL DE IDEAS S.L. no es fa responsable dels potencials danys o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (maquinari o programari) dels Usuaris quan aquests accedeixin al lloc web, l'App o els utilitzin.


En tot cas, MANANTIAL DE IDEAS S.L. només respondrà d'aquells danys que l'usuari pogués patir com a conseqüència d'una actuació dolosa, o manifestament negligent per la nostra banda, en relació amb l'accés als nostres Punts de Venda, la prestació dels nostres serveis, així com l'ús dels nostres continguts, eines i funcionalitats.


No obstant això, MANANTIAL DE IDEAS S.L. posarà els mitjans raonables a disposició de l'Usuari perquè els continguts i serveis inclosos en els Punts de Venda siguin exactes i estiguin actualitzats.


Si ho considera oportú, MANANTIAL DE IDEAS S.L. podrà suspendre de forma immediata la prestació del servei i, si escau, retirar els continguts que consideri incorrectes o il·legals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, ja a petició de tercer afectat o d'autoritat competent, sense que aquesta suspensió pugui donar lloc a cap indemnització.


7. ENLLAÇOS A TERCERS


MANANTIAL DE IDEAS S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada dels enllaços (links) que possibiliten, a través dels Punts de venda, l'accés a l'Usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, sempre que siguin aliens als Punts de venda. Per tant, MANANTIAL DE IDEAS S.L. no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessin derivar d'aquesta informació. Així mateix, MANANTIAL DE IDEAS S.L. es reserva el dret a retirar, de manera unilateral i sense previ avís, els enllaços que apareixen en els Punts de venda


Si qualsevol Usuari o tercer observés que aquests enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l'ordre públic, ha d'informar MANANTIAL DE IDEAS S.L. a través del correu electrònic entradas@infotactile.com


MANANTIAL DE IDEAS S.L. té subscrits acords d'integració amb plataformes de venda d'entrades de tercers a través de les quals els Usuaris poden adquirir entrades, respecte de les quals MANANTIAL DE IDEAS S.L. declina qualsevol responsabilitat, de manera que tampoc es fa responsable del funcionament de les mateixes.


8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


MANANTIAL DE IDEAS S.L. és titular o llicenciatària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en els Punts de venda, així com dels continguts accessibles a través del mateix.


L'autorització a l'Usuari per a l'accés a l'els Punts de venda no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de MANANTIAL DE IDEAS S.L., pel que queda terminantment prohibit el seu ús.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels Punts de venda, així com els textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que es recullen en el mateix són o bé titularitat de MANANTIAL DE IDEAS S.L. o bé té sobre els mateixos els drets d'explotació necessaris, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.


Els Organitzadors garanteixen que li han estat degudament cedits o que ostenten la titularitat de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i, si s'escau, drets d'imatge, associats als continguts que s'inclogui en cada un dels Esdeveniments que creu i publiqui els Punts de venda i, a fi de promocionar els mims en els Punts de venda, cedeix a MANANTIAL DE IDEAS SL tots els drets d'explotació d'aquests drets de propietat intel·lectual i industrial. La cessió descrita es considerarà realitzada per a tothom i sense límit temporal.


9. TANCAMENT DE COMPTE D'USUARI I SUSPENSIÓ DEL SERVEI


MANANTIAL DE IDEAS S.L. es reserva el dret d'admissió i d'exclusió dels Punts de venda als Punts de Venda. Qualsevol usuari que no compleixi els Termes i Condicions, així com amb la Política de Privacitat de MANANTIAL DE IDEAS S.L. podrà ser exclòs dels Punts de Venda ..


Així mateix, MANANTIAL DE IDEAS S.L., podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en els Termes i Condicions.


11. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS


MANANTIAL DE IDEAS S.L. es reserva el dret de modificar les presents Condicions d'Ús d'acord amb la legislació aplicable en cada moment, del que s'informarà degudament en els Punts de Venda, per la qual cosa recomana a l'Usuari que les revisi periòdicament per estar informat de com MANANTIAL DE IDEAS SL protegeix la seva informació.


12. LEGISLACIÓ


Les presents Condicions d'Ús han estat elaborades de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i, en particular, en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre condicions generals de Contractació, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.


13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Els presents Termes i Condicions es regiran i interpretaran de conformitat amb la llei espanyola.


Les parts acorden sotmetre, per a la resolució dels conflictes derivats de la seva relació contractual, als jutjats i tribunals que resultin competents.

En compliment del que estableix la Directiva 2013/11 / EU del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig, de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, i del Reglament 524/2013 del Parlament i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, posem en coneixement de tots els Usuaris que podran dur a terme les seves reclamacions en matèria de consum a través de la plataforma en línia de resolució de conflictes en línia a la qual podran accedir mitjançant el següent enllaç http://ec.europa.eu/consumers/odr/.